وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (غافر60)
از خدایت بخواه که دعای مرا استجابت کند
نبی تو مثل امامزاده ای است که سالهاست شفا نمیدهد

پ ن: عشق همونیه که وقتی یادش میفتی ازت بپرسند چی شده که داری میخندی؟!