یقال فی إحدی الروایات بانّ نسیان، نعمة!
در یکی از روایات آمده که فراموشی، نعمت پروردگار است
در شرح آن حدیث باید گفت:
آنکه چشمانت را ببیند و دنیای بی تو را فراموش نکند،
عجیب کافر به نعمت پروردگار است!

پ ن: درست است، گذشته برنمیگردد ولی به جایش فردا حتما می آید
فردایی که سرشار از عشق و حمد و سپاس خواهد بود ...إن شاء الله