امام صادق(ع): اِنَّ اَشَدَّ النّاسِ بَلاءً الْاَنْبِیاءُ ثُمَّ الَّذینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ.
بیشترین بلاها را در میان مردم، پیامبران داشتند، بعد دوستان آنها
و بعد هر که به پیامبران شبیه تر باشد، به میزان شباهت به آنان ...

طوفان نبود
زلزله و سیل هم نبود
دورى از تو بود
همیشه بلاى ما