و اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا [سوره انسان|آیه ۲۵]
و در هر صبح و شام، نام پروردگارت را یاد کن.

دیگر برای سلامتی من صدقه مینداز
مردی که تمام روزهای عمرش را دلتنگ تو بوده

عصرهای جمعه، مرگ برایش در حکم فرشته وصال است!