رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿ابراهیم ۴۰﴾

و خداوند دعا را آفرید

تا هیچ قریبی، غریب نماند هرگز

شاید برای همین باشد

که شب ها از دردهایم میگویم

تا از زیر زبانت بشنوم

دعای دوستت دارم ها را