فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّی (77 انعام)
پس چون ماه تابان را دید گفت این خدای من است

یسمون أنفسهم المؤمنین و هم یقتلون ربی فی کل یوم
آه أنا أحب ذنوبی عندما ایمانهم لیس حبک یا رب!

خودشان را از مؤمنین میدانند در حالی که هر روز خدای مرا میکشند
آه که من عاشق گناهانم هستم اگر ایمان آنها دوست نداشتن تو باشد!

پ ن: آرزوهای من در چاه یوسف و امید من رسیدن کاروان باشد ...