وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ (اسراء/ 82)
و شفاست برای دردهایی که درون سینه هاست

أحبک حتی فی منتصف آلامی
لأن اسمک هو علاجی،
عندما أکتبها یجب أن أشفینی

دوستت دارم حتی وسط دردهایم
زیرا اسم تو درمان من است،

درست لحظه ای که از تو مینویسم شفا میگیرم

پ ن: این شب ها، دنیا یوسف را کم دارد و دانیال تو را