یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ (153بقره)
خداوند فرمود که آرزوهای ما
با صبر و صلات مستجاب میشود
اما نعوذبالله انگار نیست که ببیند؛
هر وقت که من تو را دعا میکنم
این نماز است کز قنوتم خسته میشود!
پ ن: یوسف میشوی از کنعان مرو، قلب من یعقوب نیست که تحمل داشته باشد