وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿نجم 1﴾
سوگند به ستاره آنگاه که از چشمانت فرو مى ‏افتد
ربما قد یکون حزنک فقدان نجم سخیف
ولکن قدّر الله لک قمرا منیرا جمیلا
قمر مضیئة من ألف نجم!
چه بسا ممکن است تمام غمت از دست دادن ستاره ای بی فروغ باشد
حال آن که  خداوند برایت ماهی زیبا و درخشنده را مقدر ساخته باشد ...
ماهی زیباتر از هزار ستاره!
پ ن : نبودنت را تحمل میکنم ، اشک هایت را نه ...