أَلَمْ یَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى (علق14)
دل نبی میگیرد اگر لبخند تو را نبیند

هر کسی در این دنیا وطنی دارد، وطن من اما شهری است که تو در آن نفس میکشی
شهری که تو در آن نفس میکشی برای من از همه شهرها شهرتر است ...
شهر که چه عرض کنم بانو، برای من حتی نمی از اشک چشمان تو از تمام دنیا والاتر است
آری «دنیای دل دانیال» این بهترین تعریف از حضرت توست ...

پ ن: برای عشق معنایی نمیبینم اگر تو نباشی تعریفش!