مثل الامام مثل الکعبة اِذْ تُؤْتی ولا تأتی (حضرت فاطمه زهرا س)
مَثَلِ امام، مَثَلِ کعبه است که باید بر گردش بچرخند
و نه آنکه منتظر باشند او به سوی آنها چرخش و کرشمه کند

پ ن: ماه، مهری است بر سجاده آسمان و ستارگان اما
دانه های پراکنده های تسبیحی که حیران نام معشوقند ...