ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا  (بقره 286)
معبودا، بر ما ببخشای اگر فراموشت کردیم یا به خطایی مبتلا شدیم که نباید
محبوب من، بر من نبخش اگر روزی فراموشت کنم
و به سخت ترین هجر ممکن مجازاتم کن
اگر به جز گناه دوست داشتنت
خطای دیگری مرتکب شوم!