یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیراً مِن الظّن انّ بَعْضَ الظّنِ اثمٌ (آیه 12 حجرات)

اى کسانى که ایمان آورده اید از بسیارى از گمانها بپرهیزید چرا که بعضى از گمانها گناه است

اگر روزی فکر کردی که من فراموشت میکنم یادت باشد بعضی از گمان ها گناه است ...

پ ن: همه این دل یک یوسف که بیشتر ندارد، کاش یک بار هم تو بگویی دوستت دارم!