یک عمر کم است برای پیامبری که میخواهد تو خدایش باشی
ای دلیل معجزات من، دوستت دارم ...

پ ن: آرزوهای من بزرگ نیست، آدم که برای یک چای ساده قهر نمیکنه خانومم!