همه این دل یک یوسف که بیشتر ندارد
کاش یک بار هم تو بگویی دوستت دارم
آرزونوشت: میشه اسمتو رو استکان من ویترای کنی؟ وای که اینجوری چای خیلی میچسبه!