یوسف اگر نبی هم نباشد دوست داشتنش واجب است شرعا

اما بعد؛ سلام ای یوسف زندگی ام

دوباره شب شد ، دوباره من و تنهایی این نگاه

حقیقتش این شبها که دلم برایت تنگ میشود به آسمان نگاه میکنم

با این که میدانم و میدانی ماه تر از تو جایی ندیدم ولی چه کنم؟!

ماه تنها حرف مشترک میان ماست، آخ که چقدر دلم میخاد بغلش کنم

ولی انگار اون هم درست مثل تو فقط برای تماشا خلق شده

فقط میتونی ببینیش و از دور دوستش داشته باشی

مثل من که همیشه تو را میبینم و با این که از تمام دنیا

تنها همین یک قلب دارم ولی به اندازه تمام قلب های عالم دوستت دارم

ارادتمند همیشگی دانیال