X
تبلیغات
رایتل

لذت تألیف دل

9 آذر 1396

لذت تألیف دل

طهورا از من روی بگردان ولی از ماه نه

تو اگر نباشی ماه مرا نابینا خواهد کرد ...

پ ن : پیراهنت را که باد برد ولی یادت را کجای این دل پنهان کنم؟

قدیس خیالی

6 آذر 1396

دوست دارم اسرائیل چشمانت باز هم فلسطین خیالم را اشغال کند
من  آزادی از قدس خیالت را نمیخواهم نمیخواهم ...
پ ن : لعنت خدا بر پدر و مادر کسی که روی در و دیوار این دل، فقط شعار بنویسید!

فقط تو ببر نامم

5 آذر 1396
فقط تو ببر نامم

چشمانش را دیدم و بعد، فراموش کردم حتی

اینکه من نبی هستم !

دل نوشت: بنامم باش تا نامت را قبله ی عاشقان کنم  ...

پیامبر روزهای پاییز

1 آذر 1396
پیامبر روزهای پاییز

روزگاری با یعقوب بودم و با یوسف ، أمّا ‌‌إمروز تنها و فقط با إبراهیم ...

همان ابراهیمی که تو خوب حسش کردی و من خوب بویش کرده ام

بوی ابراهیم سوخته ام را ...
و مگر وعده ندادی که به آتش نمی سوزانمت ؟!
مگر قرارمان این نبود؟
آن هم زمانی که تمام قلّه های عالم را از وجودم پر کرده ای
و  تکه تکه های دلم را بر سر هر کوه آویزان کرده ای!
آه محبوب همیشه ام تمام امشب را به تو فکر می کردم به دیروز،
به چیزهایی که گفتی و به روزهایی که بر من و تو گذشته است ...

کاش بودی و میدیدی که با خواندنت به اندازه ی هزار یعقوب گریسته ام

و اینکه تو را شریک نا خواسته دلتنگی تمام لیلاها کرده ام

و شریک خدایم در گنج هایش ، در عشق...
پس بدان اگر بهشت نصیب من شد، منتظرت می مانم

و اگرسوخته ی آتش نمرود شدم، یادت بماند که دوستت داشتم

و اینجا نیز هر روز و هر لحظه به تو فکر میکنم و تو را می بینم
حتی اگر دیگر تو را در آسمان کنعان نبینم ...
تو را می بینم حتی اگر چشمانم همچو  یعقوب جز یوسف چیزی نبیند
تو را می بینم حتی اگر تا آمدنت هزار پاییز دیگر فاصله باشد!

قامت ققنوس

27 آبان 1396
قامت ققنوس

در بازار مصر این عشق یوسف بود که دلها را خرید

زلیخا زنی بود که تنها گناهش هجی نام تو بود ...

پ ن: موسیقی نمیدانم اما به پیراهن دریده یوسف سوگند، برایم  ترانه هستی!

( تعداد کل نوشته ها: 140 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7       ...       28    >>