۱۷۵ مطلب با موضوع «تفسیـر» ثبت شده است

یونس رنجها آرزو

تعالی مع یوسف

رنگ پیراهن یوسف

قد قامت الدعا

پنجشنبه های عاشقی

دلبهار

شاید دیر شاید دور

کثیر الصبر

دلتنگ ماه

پناه جا

لهذا تکفینی أنت

غمزات قمیص

عیون الجبال

آخرین غرق پیغمبر

Autumn Memories

قریب القلب

اسپرانتیسمِ ماه

بهشته

I Stand Alone

جمال القمر

لقلبک السلام

و أنت من أهله

دریابم دریایم

درس اول ماه

آمد ولی شهید

از کودکی تا أبد

حتی یتوقف قلبی

Together

ناآغوشه ها

صدیقه ی لیل

مرسنا

...is typing

فردای زیبای من

لیل و نصف القمر عشق

و قلیل من قلبک

غرق شدگی

نای نیایش

طمس

ذوالعین

أنا حوت

زخم به زخم

عشق بی فراق

مُهر دل

مثل إفطار آفتاب

عدالت 57

از کربلا تا کنعان

طارق من

مقصد المنتهی

هجران زده

یا دستان تو

هوای قبری

همیشه قنوت

قرب بلاتقدیر

رسائل الرسول

stone cold

راه و رسم دلداری

دمعی یبلغک السلام

محبوب زیبا

دوشنبه های داشتنت

غریب مانده

همیشه و هنوز

پرندگی

ربنا و صبرنا

پاییز بی زائر

شمس ناز

حتی زیباتر

آسمان آبی

چشمانت و غمهایم

در انتظار مهر

عشق فاصله دعا

قلبی و قلبک

ربّها

حتی پس از سالها

نجم العشق

شبیه یوسف پیراهن سیاه

اروتومانیا

تا تو را آرزو کنم

ویتامین وفا

پررنگ و پررنج

مسجد رؤیا

به یاد سالهای دور

به حساب عشق

تو

اشک شمس

فبکت من فراقها القمر

أنت منی أنت لی

همه این سالها

شهید بی وطن

من بیشتر

ناکلماتند اشکهای من

رفته ام رفته نباشی

هکذا أنا و قلبی

بهشت اینجاست اگر

رؤیای رؤیت رویت

بازندگی با زندگی

دوش به دوش

همه ی دیگرم

تن های تنها

خدا همیشه

شبیه قاصدک

بی سیبی و بی نصیبی

تمام روزهای عمرم

آمین همیشه ام

ماه من خدای من

حتی وسط دردهایم

أین المعشوق؟!

عین شین قاف

غمت را با من بنوش

زیباتر از هزار ستاره

تعریف العین

حتی در قفس

أنا کنعانی و أفتخر

چشمانش دلش

فقط أنت ثم لا أحد

دکل عشق

ای زیبا ای رؤیا

یلدا

گاهی قال بلی

لیت یوسف مثلک

نماز ششم

هزار سال فکرت

سالها عشق سالها دعا

به تماشای فریاد

بی تسبیح هرگز

چای چشمانت

وحیدة کالقمر

لیلة الدرد

قبله ترین

نبیِ ماه

سلفی یک رؤیا

سین عشق

ماه نامه

بیدار برای دل لیلا

العشق یحتاج الی الصبر

نه خواب می آید نه تو

جای خالی ماه

لیل و لیلی

سیمرغ عشق

A lonely night

نور باش نه نار

کل ما فی الحیات، انت

تا باشی آرزوی فردا

برای هر یوسف که یعقوبش را دارد دوست

عششق

مثل صبر تا افطار

اول خدایت دوم خدایم

بدون چشمان تو

مشق عشق

چای آسمان

اولین یار آخرین یار

خسوف کالقمر

مثل همیشه ماه

لیس بیدک

آفرین به تو زندگی من

ماه و چاه

شب، ماه، لیلا

مرا دریا آب

دلم تو دعایم تو

به ماه نگاه کن مرا

می بینم و نمی بینی

صدای سکوت

هلال نیمه ی من

ماه خدای ابراهیم

شبیه وقت زیارت

اُردی بی عشق

نمایش تصویر

حتی بدون ماه

سوره زلیخا

در آرزوی دیروزها

من الغریب إلی الحبیب

فی کل عشق عین

لا هو الا هو

تا سالهای عمر

یوسف شب ها آرزو

معشوق عــو

ابر و ماه